top of page
viedaisciems-wh.png

2023.gadā, pateicoties Vārmes attīstības darba grupas iniciatīvai, Vārme ieguva Latvijas Lauku foruma atpazīstamības zīmi Viedais ciems.

kas ir viedais ciems?

Tā ir  kopiena lauku apvidū, kas izstrādā viedus risinājumus, lai risinātu vietējās problēmas. Tas par pamatu izvēlas esošās vietas stiprās puses un iespējas, lai savu teritoriju attīstītu ilgtspējīgi.

 

Tas paļaujas uz līdzdalības pieeju, lai izstrādātu un īstenotu savu stratēģiju, uzlabojot ekonomiskos, sociālos un vides apstākļus, jo īpaši veicinot inovācijas un izmantojot digitālo tehnoloģiju piedāvātos risinājumus.

 

Viedie ciemi gūst labumu no sadarbības un apvienībām ar citām kopienām. Viedo ciemu attīstības stratēģijas noteikšana un īstenošana var balstīties uz jau esošajām iniciatīvām, un tās var finansēt no dažādiem publiskiem un privātiem avotiem.

ko mums nozīmē vieda vārme?

Viedais KO

Mūsu mērķis ir radīt tādu attīstības vīziju, kas būtu balstīta uz rūpīgi izzinātām vietējo iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām, balstītos spēcīgā SVID faktu analīzē un saskanētu ar reģiona ilgtermiņa attīstības plāniem.

Viedais KĀ

Lai risinātu problēmas un ieviestu uzlabojumus, mēs vēlamies izzināt un pielietot mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus, metodes un tehnoloģijas, gan plaši iesaistot vietējās kopienas ekspertus, gan konsultējoties ar ārējiem profesionāļiem.

Viedais KOPĀ

Lai koordinētu kopējās vīzijas ieviešanu, un nodrošinātu plašas iesaistes iespējas, esam izveidojuši šo e-platformu, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ziedotājiem viegli pārskatīt, izprast un iesaistīties prioritizēto aktivitāšu īstenošanā.

VĀRMES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Varme map.png
bottom of page