top of page

Vārmes AKTĪVO IEDZĪVOTāJU KOPIENA

viedaisciems-wh.png

Mēs ticam vienotai Vārmes attīstības vīzijai un vietējās kopienas iesaistei tās īstenošanā. 

dzīvesvieta

Vīzija

Vārme ir lieliska dzīvesvieta - 

drošs, sakopts un mūsdienīgs ciemats dabiskā lauku vidē, ērti sasniedzams no Kurzemes ekonomiski aktīvajiem centriem, ar labu infrastruktūru un kvalitatīviem pakalpojumiem. Iedzīvotāji augsti novērtē dzīves kvalitāti Vārmē, un to kā dzīvesvietu izvēlas arī jaunpienācēji.

Mērķis

Uzlabot dzīves kvalitāti pagastā, mazināt tā depopulāciju un piesaistīt jaunus iedzīvotājus.

piederības vieta

Vīzija

Vietējā Vārmes kopiena ir iekļaujoša un toleranta, un piekopj ilgtspējīgu dzīvesveidu. Iedzīvotāji aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pagasta vienoto mērķu sasniegšanā, t.sk. apgūstot, izzinot un pielietojot inovatīvus un radošus risinājumus un modernas tehnoloģijas.

Mērķis

Veicināt vietējās kopienas līdzdalību, izaugsmi un inovāciju ieviešanu.

darba vieta

Vīzija

Vārmes uzņēmēju vajadzības pagastā tiek regulāri izzinātas, rodot kopīgus risinājumus veiksmīgam darbības atbalstam vai tās uzsākšanai.

Mērķis

Stiprināt uzņēmējdarbības

attīstību un jaunu darba vietu rašanos pagastā.

pieturvieta

Vīzija

Vārme ir saistoša pieturvieta Kurzemes apceļotājiem, ar sakoptiem apskates objektiem, spēcīgu identitāti un interesantiem stāstiem.

Vārmes zaļumballes un gadatirgu pazīst visā Kurzemē, un apmeklē daudz viesi.

Mērķis

Piesaistīt Vārmei viesus un tūristus, veicināt tās atpazīstamību.

IESAISTIES

Tu vari iesaistīties dažādos veidos. 

Vai esi jauns vai vecs, aizņemts vai pieejams, radošs vai praktiķis -

Vārmei Tu esi vajadzīgs!

PIEVIENOJIES DAŽĀDU AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAI

ZIEDO UN ATBALSTI DAŽĀDAS IDEJAS

IEROSINI JAUNAS IDEJAS UN UZLABOJUMUS

bottom of page